Miesiąc: październik 2022

Co to jest diagram spaghetti?

Jeśli pojęcie lean management coś ci mówi, to z pewnością natknąłeś się także na pojęcie zwane diagram lub wykres spaghetti. Przypomnijmy, że spójną zasadą zespołów pracujących w metodologii lean jest nieustanne dążenie do doskonałości, redukowanie odpadów jak i dążenie do dostarczenia produktu satysfakcjonującego klienta końcowego lub użytkowników.