Co to jest diagram spaghetti?

Jeśli pojęcie lean management coś ci mówi, to z pewnością natknąłeś się także na pojęcie zwane diagram lub wykres spaghetti. Przypomnijmy, że spójną zasadą zespołów pracujących w metodologii lean jest nieustanne dążenie do doskonałości, redukowanie odpadów jak i dążenie do dostarczenia produktu satysfakcjonującego klienta końcowego lub użytkowników.

Obecnie, lean management jest szeroko stosowany w produkcji jak i w branży IT, jednak ze względu na swoje możliwości z łatwością może zostać zaadaptowany także do zespołów i przedsiębiorstw innych branży. Diagram spaghetti stosowany jest w tym przypadku najczęściej do obserwacji ruchu produktu lub usługi, który jest zgodny z geograficznym rozmieszczeniem stanowisk pracy. Świetnie sprawdzi się także w przypadku korporacji o zasięgu globalnym. Diagram spaghetti może się trochę różnić w zależności od przedsiębiorstwa, jednak ma jasny cel i pozwala na szybką graficzną orientację w przebiegu prac.

Szkolenia przywódcze a diagram spaghetti
Możesz się zdziwić, ale diagram spaghetii jest użytecznym narzędziem wykorzystywanym przez liderów zespołów. Dzięki szybkiej orientacji w przebiegu prac, przywódca może podjąć odpowiedzialne decyzje w zakresie pełniejszej optymalizacji prowadzącej do zero waste. A zmniejszenie „odpadów” nie musi polegać na mniejszym wykorzystywaniu możliwych zasobów, może także prowadzić do przearanżowania procesu i usprawnienia zarówno procesów produkujących usługi, jak i produkty.
 
Szkolenia zarządzanie zespołem
Każdy zespół tworzony jest przez indywidualnych ludzi, w stosunku do których podejście lidera powinno być dla każdego inne. Ponadto, lider w zespołach stosujących metodologie takie jak lean czy agile ma za zadanie przypilnowanie, aby filary tych metodologii zostały wdrożone do zespołu w jak najefektywniejszy sposób. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu umiejętności i wiedzy, można zoptymalizować produkcję, ale także chętnie korzystają z nich także przedsiębiorstwa oparte na dostarczaniu pewnych usług. Generalnie, diagram spaghetti przyda się ludziom na przywódczych stanowiskach w każdym przedsiębiorstwie, które już korzysta – lub dopiero zamierza – z dobrodziejstwa metodyk zarządzania opartych nie tylko na doskonaleniu produktów, ale także samodoskonaleniu przez pracowników.

Dodaj komentarz