Negocjowanie w kryzysie

Kryzys to stan w którym normalne reguły dotyczące negocjacji tracą swoją moc. Na pozór to niezwykle trudne zadanie, ale jest to możliwe do realizacji poprzez prawidłowe prezentowanie argumentów, okazywanie szacunku oraz dążenie do porozumienia. Negocjowanie w kryzysie wymaga wiedzy na temat przyczyn oraz następstw sytuacji kryzysowej, umiejętności taktycznych oraz wiedzy na temat skutecznych metod prowadzenia rozmów. Artykuł przedstawi zasady negocjacji w stanie niemalże całkowitego chaosu, bez względu na to, czy poszczególne grupy są skupione wokół jakości, cen, terminów czy też zmian proceduralnych.

Czym są Negocjacje w sytuacji kryzysowej?

Negocjacje w sytuacji kryzysowej to spotkania pomiędzy stronami, które mają na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu. Negocjacje w kryzysie to bardziej skomplikowane niż zwykłe negocjacje, ponieważ sprawy mają charakter poważny i nagły. Tematy, które są rozpatrywane w sytuacjach kryzysowych, mogą być powiązane z wojną, wypadkami, katastrofami lub przestępstwami. Wymagają snucia szybkich działań, aby uniknąć konsekwencji, a jednocześnie oszczędzić czas i pieniądze.

Czy chcesz poznać więcej szczegółów na temat: Rozwój umiejętności przywódczych

Jakie są cele negocjacji w sytuacji kryzysowej?

Negocjacje w sytuacji kryzysowej mogą mieć na celu uzyskanie dla obu stron jak najlepszego wyniku. Niekiedy mają one również na celu ochronę przed negatywnymi skutkami dla osób i organizacji, na które kryzys wpływa. Uzgodnione rozwiązania można znaleźć dla problemów zróżnicowanej od siebie skali.

Jak poradzić sobie z kryzysem negocjacyjnym?

 • Ustalenie priorytetów
  – Ważne jest, aby określić priorytety, które mają być realizowane, aby uzyskać pozytywny wynik negocjacji. Dzięki temu można zwiększyć skuteczność procesu negocjacyjnego i osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie w krótszym czasie.
 • Umiejętności wychodzenia poza schematy
  – Ważne jest, aby strony nie ograniczały się do przyjętych dotąd schematów, ale też, aby były gotowe na nowe rozwiązania, które są dla nich satysfakcjonujące. W takim przypadku powinny wymienić się informacjami, abyśmy mogli wybrać optymalne rozwiązanie.
 • Budowanie skutecznych relacji
  – Aby móc prowadzić skuteczne negocjacje, niezbędne jest, aby strony miały dobre relacje, w których wzajemne zaufanie jest podstawą dobrych relacji. Negocjujący mogą budować skuteczne relacje poprzez szczerą komunikację i współdziałanie. Jest to bardzo ważne w sytuacjach kryzysowych, ponieważ strefy komfortu obu stron mogą być podwójne, jeśli obie strony będą miały dobre relacje.
 • Zachowanie neutralnych postaw
  – Ważne jest, aby strony pozostały neutralne, ponieważ konflikt prowadzi do niepotrzebnych problemów. Negocjujący powinni dbać o to, aby proces miał miejsce bez emocji. W sytuacjach kryzysowych, łatwo jest rozpaść się na jednej ze stron, ale ważne jest, aby obie strony wytrwale poszukiwały wspólnego rozwiązania.
 • Dążenie do wyznaczenia wytycznych sfinalizowania negocjacji
  – Najważniejszym aspektem jest sformułowanie ostatecznych zasad porozumienia, z pełnym zrozumieniem sytuacji, w której pozostajemy. Pozwoli to stronom na realizowanie postanowień, które zostały wypracowane w trakcie negocjacji.

Podsumowanie

Negocjacje w sytuacji kryzysowej różnią się od standardowych negocjacji, co wymaga od stron większej elastyczności, aby móc uzyskać satysfakcjonujący wynik dla obu stron. Ważne jest, aby określić priorytety, rozwiązywać problem zarówno strategicznie, jak i taktycznie, uszczelnić relacje i wyznaczyć wytyczne sfinalizowania negocjacji.