Rozwój umiejętności przywódczych

W ostatnich latach coraz większa uwaga skupiona jest na umiejętnościach przywódczych. Wyższa przydatność tego typu cech może wpływać na wzrost produktywności i wyników w miejscu pracy, a także na to, jak inni zachowują się wobec nas. Rozwijanie tych umiejętności można zacząć od niewielkich zmian w codziennym życiu, takich jak wyciąganie wniosków oraz budowanie atmosfery wiary […]

Co to jest diagram spaghetti?

Jeśli pojęcie lean management coś ci mówi, to z pewnością natknąłeś się także na pojęcie zwane diagram lub wykres spaghetti. Przypomnijmy, że spójną zasadą zespołów pracujących w metodologii lean jest nieustanne dążenie do doskonałości, redukowanie odpadów jak i dążenie do dostarczenia produktu satysfakcjonującego klienta końcowego lub użytkowników.